Billeder
Se flere billeder af fødselaren på www.dinby.dk/ballerup.