søndag den 24. januar 2016

Bartholomæus Albrecht, Odense, død 1841

Om den påstået 118-årige soldat Bartholomaeus Albrecht har CGT fundet ham i danske folketællinger, mens hans fødsel ikke er forsøgt fundet i tyske arkiver:

Det er jo selvfølgelig den velkendte sergent Bartholomæus Albrecht,
som angiveligt dør 118½ år gammel den 17 feb 1841, Nymarkhus.
AO: Odense, Odense, Ubberud, 1829-1846, Opslag 236, #3
http://www.demogr.mpg.de/books/odense/6/05.htm
http://www.demogr.mpg.de/Papers/Books/Monograph2/start.htm
http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?topic=34930.0
http://www.stadsarkivet.dk/topmenu/oplev%20historien/om%20odense/personer/om%20bartholomaeus%20albrecht.aspx

Da han står anført til at være 50 år i FT 1787 blev han højst 104.

En tyskfødt mand forøgede sin alder med over 10 år i forhold til tidligere danske folketællinger, Bartholomæus Albrecht, som angiveligt dør 118½ år gammel 17 feb 1841, Nymarkhus.
AO: Odense, Odense, Ubberud, 1829-1846, Opslag 236, #3


Fyens Stiftstidende 18.2.1841:

Odense. Den gamle Sergeant Albrecht er, efter et kort, men smerteligt Sygeleie, død Natten imellem den 16 og 17 dennes; efter hans Kones Udsagn blev han i August Maaned d. A. 116 Aar; han har været indqvarteret her i Odense i Aarene imellem 1750 og 1760, som staaende ved herværende holsteenske Rytterregiment; siden stod han ved andre Regimenter og blev senest i Aaret 1807 ansat som Sergeant ved de da oprettede annekterede Batailloner, men efter deres Opløsning levede han af sin Pension og har boet i Nærheden af Landsbyen Ubberud indtil sin Dødsdag. Hans Liv heelt igjennem har udmærket sig ved en sjelden Sundhed og Kraft, og han var for 3 a 4 Aar siden neppe at formaae til at lade en Byrde af flere Lispund kjøre herfra Byen, hvilken han absolut vilde bære. Han var to Gange gift; sin sidste Kone har han selv staaet Fadder til og ægtede hende da han var nogle og 90 Aar. Albrecht var (efter eget Udsagn) født omtrent 3 Mile fra Nürnberg, hvor hans Forældre boede; hans Bedstefader oplevede ogsaa en meget høi Alder og døde pludselig efter tilfods at have tilbagelagt en lang Vei. Et Portrait haves af gamle Albrecht, malet efter vor nuværende Konges Foranstaltning af Maleren Bærens.

Fyens Stiftstidende 25.2.1841:

Odense. Igaar bragtes de jordiske Levninger af den gamle Sergeant Bartholomæus Albrecht til Hvile i Ubberup; i det talrige Følge bemærkedes ogsaa Hs. K. H. Kronprindsens Gouvernementssekretair, Hr. Cancellieraad Wegener. Om den Afdøde læses i Thomsens Avis følgende Details: "Han tjente først Markgreven af Culmbach. Under Slaget ved Rosbach skal han være gaaet over til Preusserne, hvor han strax blev ansat ved Husarerne og stod ved Samme i Syvaarskrigen. Efter omtrent 7 Aars Tjeneste deserterede han og lod sig hverve til den danske Armee af en Capitain Weinigel fra Rendsborg, som paa Hverving opholdt sig i Nürnberg. Dette var omtrent 1762. Han blev derpaa ansat ved Prinds Frederiks Regiment og efterat have tjent ved samme i 5 Aar, kom han til Regimentet Delmenhorst, som ligeledes garnisonerede i Kjøbenhavn og commanderedes af en Oberst Trolle. Efter 2 Aars Forløb fik han, efter Ansøgning og da han havde udtjent paa et Par Maaneder nær, sin Afsked. Det var dengang hans Agt at drage til Holland, men han betænkte sig og reiste til Fyen, for at blive Løber hos Grev Görtz, der var Chef for det fyenske Rytterregiment; men denne Tjeneste syntes han ikke om, og foretrak at lade sig ansætte som Rytter ved Regimentet, og som saadan gjorde han Tjeneste i 9 (efter nogle Beretninger i 6 a 8) Aar. Han giftede sig i Kjerteminde og boede der et Par Aar, indtil han begav sig til Hamborg i den Hensigt at besøge sin Hjemstavn; men da der paa den Tid var Krig imellem Engelland og de nordamerikanske Stater, og det blev ham sagt, at han neppe uden lovlig Afsked og Pas kunde komme til Hjemmet, vendte han atter tilbage til Fyen og lod sig engagere af Kammerherre Moltke til Soldat ved fyenske Infanteriregiment, som garnisonerede i Aalborg, og tjente ved samme i 18 Aar og 5 Maaneder tildeels som Underofficeer. Han drog derpaa tilbage til Fyen og tjente i Veicorpset i 7 Aar som Veiopsigtsfører under Anlæggelsen af den nye Hovedlandevei. Endeligen stod han som Underofficeer eller Sergeant ved de annecterede Batailloner under M. v. Bülow i 11 Aar og fik siden efter Pension."
http://www.arkiv.dk/vis/1233655

  •  
  •  

"En gammel invalid", ca. 1837-38 På statens museum for kunst findes dette maleri, der bærer titlen "En gammel invalid, portræt af en soldat". Nogle gange har udertitlen "portræt af en 110 år gammel invalid også været brugt. Maleriet er lavet af E

"En gammel invalid", ca. 1837-38

På statens museum for kunst findes
dette maleri, der bærer titlen
"En gammel invalid, portræt af en
soldat". Nogle gange har udertitlen
"portræt af en 110 år gammel invalid
også været brugt. Maleriet er lavet
af Emilius Bærentsen, og der er for-
mentlig tale om det maleri af
Bartholomæus Albrecht, som blev om-
talt i flere nekrologer.
NummerB101308
TypeBilleder
Periode1837 - 1838
Dateringsnoteca. 1837-38
FotografUkendt
MaterialeFarve, tiff (maleri)
ArkivOdense Stadsarkiv


tirsdag den 19. januar 2016

Tage Sørensen, Esbjerg 1915 -

Her en artikel om en kun 100-årig mand, men blandt fremtrædende erhvervsfolk må han være næstældst efter Danfoss-enken Bitten Clausen født 20 okt 1912:

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/milliardaer-oeser-gaver-over-esbjerg-paa-sin-100-aars-foedselsdag


Milliardær øser gaver over Esbjerg på sin 100-års fødselsdag

100-årig milliardær har blandt andet købt 1000 flasker portvin til byens ældre.
Erhvervsmanden Tage Sørensen

Manden bag de verdenskendte redningsflåder fra Viking, Esbjergs store erhvervsmand og mæcén, Tage Sørensen fylder i dag 100 år.
Tage Sørensen har gennem de seneste fem årtier udvidet familiekoncernen Claus Sørensen A/S, så den i dag består af fem virksomheder med i alt 3.000 ansatte og en årlig omsætning på tre milliarder kroner.
Udover sin markante virkelyst i erhvervslivet har den 100-årige cand polit vist et generøst engagement i Esbjergs kulturliv. Millioner af kroner er doneret til kunst, kultur og sport gennem årene.
Fanø Kunstmuseum er etableret og betalt af Alice og Tage Sørensens Fond. Og da Tage Sørensen i 1997 fandt fodboldklubben EfBs forfatning "jammerlig", tog han som 82-årig initiativet til EfB Elite A/S, der i dag er selskabet bag Superligaklubben EfB.

Forærer byen en otte meter høj skulptur

Den store runde fødselsdag bliver fejret ved, at Tage Sørensen igen forærer sin fødeby et kunstværk - en otte meter høj granitskulptur, der er placeret på den nye Esbjerg Strand nord for havnen.
- Esbjerg har betydet enormt meget for mig. Jeg mangler ikke noget og vil gerne have, at man tænker pænt om mig, når jeg ikke er her mere, siger Tage Sørensen til DR Syd.
Fejringen af Tage Sørensen og afsløringen af skulpturen starter lørdag formiddag, og hele byen er inviteret.
I forbindelse med fødselsdagen har 100 års fødselaren købt 1.000 flasker portvin og chokolade, som bliver bragt ud til alle ældre på byens plejehjem.
- De har nok ikke mulighed for at komme alle sammen, lyder det fra Tage Sørensen.

fredag den 8. januar 2016

Fejring af Ellen Brandenborgs 110-års fødselsdag

http://stiften.dk/aarhus/familie-fra-naer-og-fjern-fejrede-110-aarige-ellen

  • Hun holder sig godt, Ellen Adelaide Brandenborg, som er blevet 100 år.
  • Rådmand Jette Skive var kommet på besøg på Lokalcenter Søholm, for at fejre Ellen Adelaide Brandenborg.
  • Et af Ellen Adelaide Brandenborgs oldebørn, Karoline Brink (tv), var taget til Aarhus fra NOrge, for at fejre familiens ældste.
Familie fra nær og fjern fejrede Ellen - 1
Hun holder sig godt, Ellen Adelaide Brandenborg, som er blevet 100 år.

RELATEREDE ARTIKLER

TILMELD NYHEDSBREV

Få mere ud af Østjylland

Klub Østjylland giver dig lokale og unikke oplevelser - læs mere her
email: 
AARHUS
Kransekage, portvin og duftende blomsterbuketter. Byens ældste borger, Ellen Adelaide Brandenborg, blev behørigt fejret, da hun fyldte 110 år.
Familien kom fra flere steder i landet for at fejre hende. Sågar fra Norge.
»Vi er kommet for at fejre vores oldemor. Hun er et forbillede for os og vi plejer at sige, at vi vil bo sammen med hende når vi selv bliver gamle,« sagde nordmanden Karoline Brink, et af Ellen Adelaide Brandenborgs oldebørn.
Rådmand Jette Skive var naturligvis også dukket op for at fejre byens ældste indbygger.
»Det er helt utroligt, hvor frisk Ellen er. Da vi lavede en middag for byens ældste i forbindelse med Aarhus Festuge, holdt Ellen selv en tale. Det var jeg meget imponeret over,« lød det fra Jette Skive.
At Ellen Adelaide Brandenborg er klar i hovedet fornemmer man straks, når man taler med hende.
»Hvordan det er at blive 110 år? Jamen det er da ligesom at være 109 år,« lød det fra den humoristiske århusianer.
Et par tips til at leve et langt liv, kunne hun også snildt komme op med.
»Ryger du? Hvis du gør, bør de holde op med det. Sund kost er også vigtig. Men det skal altså smage af noget,« lød det fra den 110-årige, som fik en skål med familien og rådmanden.


http://www.dr.dk/nyheder/indland/video-ellens-opskrift-paa-et-langt-liv-jeg-har-altid-vaeret-fornuftig-ogsaa-med


VIDEO Ellens opskrift på et langt liv: Jeg har altid været fornuftig - også med mænd

Ellen Adelaide Brandenborg fylder 110 år i dag, og hun har masser af livserfaring at dele ud af.
Den 110 års fødselar røber hemmeligheden bag hendes lange liv. Klik på play.
Ellen Adelaide Brandenburg kunne i dag fejre sin 110 års fødselsdag, men det kræver sin kvinde at kunne nå så høj en alder.
- Jeg har levet fornuftigt. Jeg ved, hvad man kan, og hvad man ikke kan, siger fødselaren, der med sine 110 år er den næstældste i Danmark.
Hun mindes en episode, hvor hun og hendes søster havde sneget sig ud for at danse. Søsteren var eftertragtet, men Ellen Adelaide Brandenburg sørgede for, at hun ikke kom i unåde, og den aften blev en lærestreg.
- Man kan ikke more sig sådan, hvis man er ene pige. Det var der mange piger, der gjorde. De tog hen på dansesteder og fandt nogle at danse med, at have det sjovt med. Og det har jeg aldrig gjort. Vi måtte ikke for min far, siger hun.
Men selvom det er vigtigt at leve fornuftigt, så understreger hun også, at det er vigtigt at have det sjovt.
Se Ellen fortælle om gode råd til et langt liv i videoen over artiklen.http://www.dr.dk/nyheder/indland/ellen-husker-titanics-forlis-i-dag-fylder-hun-110-aar

Ellen husker Titanics forlis: I dag fylder hun 110 år

Danmarks næstældste nulevende person runder torsdag endnu et skarpt hjørne.

Da Titanic forliste natten mellem den 14. og 15. april 1912, var Ellen Adelaide Brandenborg seks år.
Hun kan huske verdens mest kendte skibsforlis, ligesom hun husker, da de danske kvinder fik stemmeret i 1915.
- Jeg kan huske, familien var samlet, men jeg husker jo ikke talerne. Jeg var kun ni år gammel, siger Ellen Adelaide Brandenborg.
Da Adolf Hitlers invaderede Polen og startede Anden Verdenskrig i 1939, var hun 33 år, og hun har i det hele taget oplevet rigtig meget af det, som vi andre kun har læst om i historiebøgerne. Torsdag fylder Ellen Adelaide Brandenborg 110 år.

Kun en dansker er ældre

Fødselaren er den næstældste nulevende person i Danmark. Signe Højer fra Silkeborg er ældre - hun blev 110 år den 1. november 2015.
Ellen Adelaide Brandenborg har fået fire børn. Hans kom til verden i 1930, er 85 år og er kommet hjem fra Canada for at besøge sin mor på Lokalcenter Søholm i Viby J., hvor Ellen Adelaide Brandenborg bor.
- Det er dejligt. Jeg kunne ikke bo et bedre sted. De er utrolig søde, og vi får kram og kys hver dag, siger hun.
Døtrene Birgit på 80 år og Esther på 70 år er også kommet på fødselsdagsbesøg. Ellen Adelaide Brandenborgs fjerde barn, Inger Margrethe, døde for 20 år siden i en alder af 51 år. Derudover har hun seks børnebørn og ni oldebørn.
Dagens fødselsdagsmenu står på laks fra Norge og et glas hvid Sauterne.
Ifølge den nu 110-årige kvinde er opskriften på at leve et langt liv simpel: Man skal leve sundt og fornuftigt. Se mere i klippet fra DR P4 Østjylland herunder.


0:00/0:49
DR P4 Østjylland
Region9335 Synes godt om
I går kl. 02:49
Tillykke med de 110 år, Ellen Adelaide Brandenborg fra Stautrup, Arhus, Denmark ! Her giver hun opskriften på, hvordan man lever længe - lyt med, forældre smile-humørikon
Læs mere her: http://www.dr.dk/…/ellen-husker-titanics-forlis-i-dag-fylde…


http://www.dr.dk/nyheder/indland/olde-kort-ellen-og-de-43385-andre-over-90-aar

OLDE-KORT: Ellen og de 43.385 andre over 90 år

Dr.dk har i anledningen af Ellen Adelaide Brandenborgs 110 års fødselsdag lokaliseret Danmarks alderdom. Adgangskravet til kortet er minimum 90 somre.
Tillykke til Ellen Adelaide Brandenborg!
Hun runder torsdag den 7. januar 110 år. Kun én dansker er ældre end hende, nemlig Signe Højer fra Silkeborg, der rundede det skarpe hjørne den 1. november 2015.
DE FIRE ÆLDSTE DANSKERE
1. Signe Højer, Silkeborg, født 1. november 1905
2. Ellen Adelaide Brandenborg, Viby J., født 7. januar 1906
3. Gerda Muff, Lynge, født 16. marts 1906
4. Georg Jensen, Skovlunde, født 14. juni 1906
Den ældste dansker nogensinde hedder Christian Mortensen og levede fra 16. august 1882 til 25. april 1998. (Kilde: Guinness World Records, Wikipedia)
Men der er et større, yngre kuld på vej mod rekorden.
48 personer er fyldt 105 år, og flere end 1.000 danskere har rundet de 100. Det viser et udtræk fra Danmarks Statistik, som også fortæller, hvordan de ældre borgere er fordelt på kommuner. Tallene er fra 1. oktober 2015.
For overskuelighedens skyld har vi valgt at dele den danske alderdom op på regioner.
Herunder kan du se to af de fire ældste danskere. Dr.dk har desværre ikke billeder af Signe Højer og George Jensen.


  • PRINT
  • DEL ARTIKLEN:

    NYHEDSBREV TAG DR.DK NYHEDER MED DIG